Pogodbeno vzdrževanje in urejanje

Na osnovi pogodbe o vzdrževanju in urejanju sklenjene med nami in naročnikom, izvajamo periodične preglede vaših spomenikov, vas obveščamo o stanju spomenikov ali nagrobnikov ter o morebitnih potrebah po vzdrževalnih delih.