Obnove in popravila

Da bi nagrobni spomeniki, ki vašim dragim že dolga leta označujejo njihovo zadnje počivališče spet kazali vaš srčen spomin nanje, vam nudimo obnavljanje njihovih površin, poravnavanje robnikov ali celotnega spomenika, ponovno montažo demontiranih elementov,menjavo okrasnega peska. Nudimo tudi čiščenje spomenika s kemičnimi sredstvi ali visokotlačnim vodnim curkom, obnove površin (brušenje, štokanje, klesanje,...) in restavriranje ko želite ohraniti avtentičen izgled vašega nagrobnika.